Webbutik   


Produktsök 


 
 

Vi känner alla till att det är livsviktig att synas i trafikmiljön. Trots det har de typiska och traditionella färgerna för mc folket varit och är än idag, svart. Svart är förvisso snyggt och praktiskt med tanke på nedsmutsning mm men har dessvärre dåliga egenskaper vad gäller synbarhet. Gult är däremot en färg som retar hjärnan och detta är också anledningen till att gult används för att varna som ex vis färg på varningskyltar.

Detta visste Janne Z hos oss efter åratal av arbete med trafiksäkerhetsarbete. Vem har förresten inte noterat att alla som arbetar på och längs vägarna eller på byggen numer alsltid har gula kläder? Detta är varken för att det är praktiskt eller modernt utan för att de som vistas på dessa platser ska synas bättre och på så vis förebygga olyckor. Trots detta oomtvistade faktum får vi ofta höra kommentaren att om alla använder gul väst eller kör med gult glas försvinner man i mängden. Argumentet känns tyvärr igen men är dessvärre helt osakligt!

MC Safes produkters funktion med tanke på synbarhet styrks idag av forskningsresultat från bl a VTI, Statens Väg och Trafikinstitut. Även internationella forskningsresultat intygar att en annan konfiguration av motorcyklars belysning (exvis gult ljus och/eller annan placering) förbättrar synbarheten. Likaså visar aktuell forskning att polisliknande västar förbättrar synbarheten. Med andra ord vårar vi påstå att våra produkter och påståenden numer också har stöd i forskningen vilket vi givetvis är glada för.

Detta är också själva kärnan och utgångspunkten för vårt företag så vi hoppas att ni med stöd i forskningen ska känna er trygga med våra produkter.

Klarna