Webbutik   


Produktsök 


 
 

MC Safe AB:s affärsidé är att erbjuda motorcykelfolket produkter som bidrar till förbättrad trafiksäkerhet. Detta gör vi genom att designa och utveckla egna säkerhetsprodukter men även lagerhålla och sälja andras. Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram och utveckla produkter med potential att bidra till att reducera antalet MC-olyckor.

Företaget bildades av några medlemmar från BMW MC-klubben´s trafiksäkerhetsgrupp som bl a hade fått uppdraget att komma med förslag på trafiksäkerhetshöjande prylar. Eftersom klubbens verksamhet inte primärt är inriktad på produktutveckling men inte heller var beredd på att binda medel vilket skulle behövas för att beställa och lagerhålla produkterna. Säkerhetsgruppen fick då erbjudandet att på "egna ben" fortsätta arbetet med att ta fram produkterna och erbjuda dessa till försäljning till bl a klubbmedlemmarna. Eftersom vi tyckte att västen var en alldeles för bra produkt för att inte gå i produktion  beslutade vi gemensamt att satsa nödvändigt kapital för att förverkliga projektet. Detta är bakgrunden till bolaget MC Safe.

Vi i firman är:
Janne Zetterlund, Örnsköldsvik
Efter som jag under ca 30 år engagerat mig i trafiksäkerhetsfrågor och försökt göra saker för att minska antalet onödiga olyckor i trafiken så är jag beredd att satsa både tid och pengar för att vara med och bygga upp och utveckla MCsafe.  Kan vi bara rädda några motorcyklister från att förolyckas eller skadas i trafiken så känns vår insats meningsfull.

Hans Sundvall, Luleå
Det kändes helt rätt att gå in i projektet och företaget. Oberoende av hur vi lyckas företagsmässigt är det viktigaste målet för mig att så få motorcyklister som möjligt skadas eller förolyckas och i det sammanhanget är jag övertygad om att MC Safe har en uppgift att fylla.

Olle Ahlsén, Sollentuna
Eftersom jag har jobbat länge för att öka säkerheten för motorcyklister inom såväl BMW MC-klubben och SMC kändes det helt rätt att gå in i projektet då det förhoppningsvis kommer att medföra färre mc-olyckor. Vi jobbar ju för att synas bättre i trafiken med olika hjälpmedel.

Klarna